1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Realizácie

Proces realizácie interiéru


Prípravná fáza
Spolupráca s dizajnérom začína osobnou konzultáciou, aby získal všetky potrebné požiadavky a predstavy klienta. Nasleduje obhliadka daného priestoru a dodanie potrebných podkladov pre návrh interiéru. V tejto fáze je dobré špecifikovať všetky práce, ktoré budú vykonávané počas realizácie projektu a získať odhad celkových nákladov.

Vizualizácia a návrh projektu
Interiérový dizajnér vypracuje 3D návrh pre celkový dizajn interiéru a projektovú dokumentáciu s vyznačenými vodovodnými, elektrickými, plynovými rozvodmi. 3D vizualizácia interiéru je farebné a objektové riešenie pomocou ktorého je možné vidieť konečný návrh s použitím farieb, osvetlenia, nábytku, podláh, obkladov a doplnkov. 3D návrh interiéru eliminuje nespokojnosť zákazníka po realizácii. Závisí od dizajnéra, alebo od celkovej ceny, koľko 3D návrhov vám dokáže vypracovať. Pri dobrej komunikácii by sa už upravený prvý návrh mohol dostatočne priblížiť ku konečným predstavám zákazníka.

Výber 
Po odsúhlasení 3D návrhu dizajnér zabezpečí, alebo sprostredkuje dodávateľov stavebných prác (murárske a vodárske práce, elektroinštalácie, odvoz a dovoz materiálov atď.) Spolupracuje pri výbere všetkých interiérových prvkov (nábytok, svietidlá, el. spotrebiče, atypické vybavenie, dlažby, sanita, koberce, dekorácie a doplnky, kuchynské vybavenie atď.) Získava konkrétne cenové ponuky od dodávateľov, zabezpečí objednanie tovaru a následnú kontrolu množstva a kvality pri jeho preberaní.

Realizácia interiéru
Interiérový dizajnér počas celej realizácie projektu dohliada na všetky práce a plní funkciu autorského dozoru. Spolupráca s klientom sa končí až po preberacom konaní všetkých vykonaných prác.

kontakt form